BETALINGSVEJLEDNING:


Al betaling sker efter fremsendt faktura med 14 dages betalingsfrist.

Betaling kan ske ved overførsel til vores konto i Den Jyske Sparekasse 0872 4120053936 eller pr.
check/kontant.

Ved overførsel er det vigtigt at noterer både kunde nr. og faktura nr. for lettere at kunne
identificerer indbetalingen.

Vigtigt for hjemmeservicekunder med tilskud via hjemmeserviceordningen.

Ved betaling på posthuset eller i bank/pengeinstitut, er det MEGET vigtigt at du husker at
skrive cpr nummer i feltet på bagsiden af girokortet. Er dette ikke påført, kan tilskuddet ikke
udbetales.

Betaling via homebanking kan ske enten via girokort betaling eller kontooverførsel.

Ved girokort betaling skal du huske at vælge kortart 01 i stedet for det fortrykte 05.

Ved kontooverførsel skal betalingen ske til reg.nr. 3100 konto nr. 1012118.

Ved begge betalingsmåder skal du i feltet ”meddelelser til beløbsmodtager” udfylde 3 separate linier med:

1. Identifikation - ”I” efterfulgt af de 16 cifre nederst på girokortet.

2. Bruttobeløb - ”B” efterfulgt af bruttobeløb inkl. moms fra fakturaen.

3. CPR-nummer - ”C” efterfulgt af CPR-nummer (alle 10 cifre).

Sammen med den første faktura udleveres også en grundig vejledning, og er du i tvivl kan du
altid kontakte os, eller læse vejledningen fra Erhvervs & Selskabsstyrelsen på
www.eogs.dk/hjemmeservice